Din SikkerhetsPartner AS er et rådgivning- og konsulentselskap som har fokus på å bistå eiendomsforvaltere, kjøpesentre og små og mellomstore bedrifter ved til enhver tid ha kvalitet- og økonomisk korrekte avtaler innenfor sikkerhet.
Dette gjøres ved å bistå i arbeid med å skape gode og balanserte avtaler gjennom solide kravspesifikasjoner for de ulike tjenester og gjennomføring av tilbudskonkurranser fra de beste aktørene i landet.  

I tillegg utarbeides beredskapsplaner og tiltaksplaner for å beherske uforutsette hendelser i bedriften, slik at de ansatte og ledelsen skal være mest mulig forberedt dersom uventede situasjoner skulle oppstå. Som en del av beredskapsarbeidet benyttes applikasjonen InCaseIT, som forenkler alt arbeidet rundt en hendelse. 

Din SikkerhetsPartner AS er forøvrig forhandler av førstehjelpsprodukter fra Noraid og beredskapsapplikasjonen InCaseIT fra Pilotech AS