Beredskapsplan

Dersom en uforutsett hendelse skulle oppstå i bedriften, så forvent ikke at de ansatte vet hva som skal gjøres, og hvem som SKAL, BØR eller MÅ varsles. Det er derfor en trygghet og vite at bedriften har et automatisert planverk for å håndtere kriser av ulike slag, og at riktige personer varsles i forhold til en gitt instruks.

En uventet hendelse av alvorlig karakter kan endre de ansattes hverdag, og firmaets omsetning. Sørg derfor på å ha en velfungerende planverk uavhengig om det er naturkatastrofe, brann eller terrorlignende hendelser som skulle oppstå for bedriften.

Med applikasjonen InCaseIT vil du få tilgang til alle funksjoner du har behov for ved en oppstått krisesituasjon. Løsningen gjør mye av jobben for deg, og du kan være enda mer effektiv i oppgavene du har mottatt.