Beredskap og krisehåndtering Beredskap og krisehåndtering

Dersom du konstant sitter med en tanke om at du burde gjennomgå bedriftens beredskapsplan, og ikke minst oppgavene som beskriver hva den enkelte person i beredskapsorganisasjonen skal gjennomføre ved en krise må du ta kontakt. 

InCaseIT er et applikasjonsverktøy som definerer oppgaver og roller basert på bedriftens organisasjon. Den varsler til alle personer i organisasjonen samtidig, og vedkommende som oppdager, eller igangsetter hendelsene slipper å ta ringerunden. Dette gjøres automatisk gjennom applikasjonen. 

Ta kontakt for en hyggelig tilbud

Vis alle nyheter